Cambrian Cleaners


Croeso i Cambrian Cleaners Ltd

Yn darparu gwasanaethau Golchi, Llogi Dillad Gwely a Sychlanhau sy’n ddibynadwy, yn gystadleuol ac o’r ansawdd gorau ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Cambrian Cleaners

Mae Cambrian Cleaners Ltd yn un o’r golchdai masnachol mwyaf sefydledig yng Nghymru. Sefydlwyd y cwmni 65 mlynedd yn ôl yn 1954 gan Mr Owen a Miss Emily Jones. Ffocws y busnes am y deng mlynedd ar hugain cyntaf oedd Sychlanhau. Pan wnaeth y busnes newid dwylo yn 1984 ychwanegwyd gwasanaeth Golchi Dillad i’r ochr Sychlanhau llwyddiannus gan y perchnogion newydd, sef Mr Bryan John a’i wraig Christine.

Ar ymddeoliad Mrs Christine John yn 2008 trosglwyddwyd ei rôl fel cyfarwyddwr a phartner yn y busnes i fab y ddau, sef Mr Tegid John. Y newid yma arweiniodd at ehangiad llwyddiannus pellach o ochr Golchdy Masnachol y busnes.

Eleni mae Cambrian Cleaners Ltd wedi buddsoddi’n helaeth mewn peirianwaith newydd o’r radd flaenaf er mwyn diwallu anghenion y Gwasanaeth Golchi Dillad llewyrchus. Yn ogystal maent yn falch o allu cynnig Gwasanaeth Llogi Dillad Gwely o’r safon uchaf. Maent yn parhau i ddarparu gwasanaeth casglu a dosbarthu am ddim, ac mae eu tîm o staff gweithgar a chyfeillgar yn ymfalchio yn yr enw da sydd ganddynt am ansawdd eu gwaith ac am fod yn ddibynadwy.

Mae dyfodol Cambrian Cleaners Ltd wedi ei sicrhau gan fod tair merch Mr Tegid John yn ymglymedig yn y busnes a byddant faes o law yn drydedd genhedlaeth o’r teulu yma i ddarparu Sychlanhau, Golchi Dillad a Llogi Dillad Gwely heb ei ail i gwsmeriaid domestig a masnachol ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Os yr ydych yn chwilio am wasanaeth golchdy arbenigol, galwch yr arbennigwyr heddiw ar 01766 780 357

cleaning

Dewisiwch Cambrian Cleaners Ltd am:

 • Ganlyniadau rhagorol
 • Prisiau cystadleuol
 • Yr enw da
 • Dillad gwely hardd
 • Casglu am ddim
 • Gwasanaeth prydlon, dibynadwy
 • Gwasanaeth un diwrnod ar gael

Harlech

Wedi’i leoli yn Harlech darparwn ein gwasanaethau i:

 • Eiddo hunan arlwyo
 • Parc Carafannau
 • Gwestai
 • Tai bwyta
 • Cleientiaid preswyl
 • Ysgolion a Phrifysgolion
 • Cartrefi

Cysylltwch â ni heddiw

ymholiad ar-lein

Manylion Cyswllt

Cambrian Cleaners Ltd
Hwylfar Nant
Harlech
Gwynedd
LL46 2UE

cambriancleanersltd@outlook.com

01766 780 357