Cambrian Cleaners


Croeso i Cambrian Cleaners Ltd

Yn darparu gwasanaethau Golchi, Llogi Dillad Gwely, yn gystadleuol ac o’r ansawdd gorau ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Cambrian Cleaners

Mae Cambrian Cleaners Ltd yn un o’r golchdai masnachol mwyaf sefydledig yng Nghymru. Sefydlwyd y cwmni 65 mlynedd yn ôl yn 1954 gan Mr Owen a Miss Emily Jones. Ffocws y busnes am y deng mlynedd ar hugain cyntaf oedd Sychlanhau. Pan wnaeth y busnes newid dwylo yn 1984 ychwanegwyd gwasanaeth Golchi Dillad i’r ochr Sychlanhau llwyddiannus gan y perchnogion newydd, sef Mr Bryan John a’i wraig Christine.

(Cyfieithiad dod yn fuan..)

On Mrs Christine John's retirement in 2008 her position as director and partner of Cambrian Cleaners Ltd was taken by the couple's son, Mr Tegid John & wife Mrs Alwen John. This change heralded a further successful expansion of the Commercial Laundry side of the business.

The future of Cambrian Cleaners Ltd is assured as Mr Tegid John's three daughters are involved in the business and will in due course be the third generation of this family to provide unbeatable Laundry Service and Linen Hire to clients throughout North and Mid Wales.

Mrs Alwen John now is running the business day to day.

Based in Harlech we provide our services to:

• Guest Houses
• Caravan Parks
• Hotels
• Holiday lets

Os yr ydych yn chwilio am wasanaeth golchdy arbenigol, galwch yr arbennigwyr heddiw ar 01766 780 357

cleaning

Dewisiwch Cambrian Cleaners Ltd am:

 • Ganlyniadau rhagorol
 • Prisiau cystadleuol
 • Yr enw da
 • Dillad gwely hardd
 • Casglu am ddim
 • Gwasanaeth prydlon, dibynadwy
 • Gwasanaeth un diwrnod ar gael

Harlech

Wedi’i leoli yn Harlech darparwn ein gwasanaethau i:

 • Eiddo hunan arlwyo
 • Parc Carafannau
 • Gwestai
 • Tai bwyta
 • Cleientiaid preswyl
 • Ysgolion a Phrifysgolion
 • Cartrefi

Cysylltwch â ni heddiw

ymholiad ar-lein

Manylion Cyswllt

Cambrian Cleaners Ltd
Hwylfar Nant
Harlech
Gwynedd
LL46 2UE

cambriancleanersltd@outlook.com

01766 780 357