Cambrian Cleaners

Gwasanaethau

Os yr ydych yn gweithio mewn twristiaeth, arlwyaeth neu dim ond angen glanhau siwt ar gyfer y diwrnod mawr, does yr un job yn rhy fawr nac yn rhy fach.

Gwasanaeth Golchi Dillad Masnachol

Mae ein gwasanaeth golchi dillad masnachol yn addas ar gyfer pob math o fusnesau o’r gwestai mwyaf moethus i’r farchnad lletygarwch rhatach.

Rydym i gyd yn gwybod pa mor bwysig yw argraffiadau cyntaf ac mae teimlad a glanweithdra lliain bwrdd, dillad gwely a thyweli i gyd yn ychwanegu’n gadarnhaol at brofiad yr ymwelwyr yn eich sefydliad sy’n annog yr ail ymweliad holl bwysig.

Yn Cambrian Cleaners Ltd rydym yn ymfalchïo yn y ffaith fod ein gweithlu medrus iawn yn arbenigwyr ar gael gwared â bob math o staenau, sy’n arwain at y llieiniau sydd wedi'u golchi'n berffaith mae ein cwsmeriaid yn gwerthfawrogi.

Rydym yn cynnig gwasanaeth Casglu a Dosbarthu am ddim sy’n eich galluogi i ganolbwyntio ar redeg eich busnes gan wybod fod eich anghenion golchi i gyd yn cael eu cwrdd gan arbennigwyr Cambrian Cleaners Ltd.

Llogi Lliain

Mae Cambrian Cleaners Ltd yn cynnig gwasanaeth llogi lliain o ansawdd uchel.

Os yr ydych yn rheoli bwyty neu yn cadw tŷ mewn sefydliad mawr neu fach, byddwch yn gwybod fod llogi yn aml yn fwy cost effeithiol ac ymarferol na phrynu.

Pa mor wyn ydy’r lliain bwrdd? Pa mor ffres ydy’r dillad gwely? Pa mor gysurus ydy’r tywel? Rydym yn gwybod fod y pethau hyn yn bwysig i’ch cwsmeriaid.

Mae Cambrian Cleaners Ltd wedi gweithio yn llwyddiannus gyda busnesau twristiaeth a lletygarwch am 65 mlynedd ac rydym yn deall yr angen am wasanaeth cyson a dibynadwy, yn enwedig yn ystod y prysurdeb tymhorol mwyaf.

Sychlanhau

Os yr ydych yn gweithio mewn lletygarwch, arlwyaeth neu dim ond angen glanhau siwt ar gyfer cyfarfod pwysig, does yr un job yn rhy fawr nac yn rhy fach yma yn Cambrian Cleaners Ltd.

Gall ein staff profiadol a gwybodus eich cynorthwyo i gadw’ch eitemau yn edrych eu gorau am hirach tra yr ydych chi yn arbed amser ac arian gyda’n gwasanaeth golchi o ddrws i ddrws.

Byddwn yn casglu eich eitemau o’ch lleoliad a bydd ein tîm o arbenigwyr yn sychlanhau, smwddio a phlygu eich dillad cyn eu dychwelyd.

Mae ein gwasanaethau Golchi Dillad, Llogi Dillad Gwely a Sychlanhau yn cynnwys:

 • Golchi a Sychu
 • Smwddio a Phresio
 • Sychlanhau
 • Glanhau Arbenigol

Eitemau a gynhwysir:

 • Cynfasau
 • Duvet
 • Gorchudd Duvet
 • Cas Obennydd a Gorchuddion
 • Gorchuddion Matresi
 • Gwisg Baddon
 • Mat Baddon
 • Lliain Hwyneb
 • Tyweli
 • Tyweli Sba
 • Lliain bwrdd
 • Napcynau
 • Llieiniau Cegin
 • Clustogwaith a gorchuddion clustogau
 • Siwtiau, gwisgoedd achlysurol a gynau min nos

Cysylltwch â ni i drafod eitemau sydd angen sylw arbenigol.

Cysylltwch â ni heddiw

ymholiad ar-lein

Manylion Cyswllt

Cambrian Cleaners Ltd
Hwylfar Nant
Harlech
Gwynedd
LL46 2UE

info@cambriancleaners.co.uk

01766 780 357