Cambrian Cleaners

Gwasanaethau

Os yr ydych yn gweithio mewn twristiaeth, arlwyaeth neu dim ond angen glanhau siwt ar gyfer y diwrnod mawr, does yr un job yn rhy fawr nac yn rhy fach.

Llogi Lliain

Mae Cambrian Cleaners Ltd yn cynnig gwasanaeth llogi lliain o ansawdd uchel.

Os yr ydych yn rheoli bwyty neu yn cadw tŷ mewn sefydliad mawr neu fach, byddwch yn gwybod fod llogi yn aml yn fwy cost effeithiol ac ymarferol na phrynu.

Pa mor wyn ydy’r lliain bwrdd? Pa mor ffres ydy’r dillad gwely? Pa mor gysurus ydy’r tywel? Rydym yn gwybod fod y pethau hyn yn bwysig i’ch cwsmeriaid.

Mae Cambrian Cleaners Ltd wedi gweithio yn llwyddiannus gyda busnesau twristiaeth a lletygarwch am 65 mlynedd ac rydym yn deall yr angen am wasanaeth cyson a dibynadwy, yn enwedig yn ystod y prysurdeb tymhorol mwyaf.

Eitemau a gynhwysir:

  • Cynfasau
  • Gorchudd Duvet
  • Cas Obennydd
  • Gwisg Baddon
  • Tyweli Baddon
  • Tyweli
  • Tyweli Sba

Cysylltwch â ni i drafod eitemau sydd angen sylw arbenigol.

Cysylltwch â ni heddiw

ymholiad ar-lein

Manylion Cyswllt

Cambrian Cleaners Ltd
Hwylfar Nant
Harlech
Gwynedd
LL46 2UE

cambriancleanersltd@outlook.com

01766 780 357