Cambrian Cleaners

Ardal Gwaith

area covered

Mae Cambrian Cleaners Ltd yn un o’r golchdai masnachol mwyaf sefydledig yng Nghymru.

Rydym yn darparu gwasanaethau golchi a llogi dillad gwely ar hyd Gogledd a Chanolbarth Cymru.

O Ynys Môn i dref arfordirol Aberystwyth rydym yn darparu gwasanaeth casglu am ddim, ac mae ein tîm o staff gweithgar a chyfeillgar yn ymfalchio yn yr enw da sydd ganddynt am ansawdd eu gwaith ac am fod yn ddibynadwy.

Os yr ydych yn chwilio am wasanaeth golchdy arbenigol, galwch yr arbennigwyr heddiw ar 01766 780 357

Cysylltwch â ni heddiw

ymholiad ar-lein

Manylion Cyswllt

Cambrian Cleaners Ltd
Hwylfar Nant
Harlech
Gwynedd
LL46 2UE

cambriancleanersltd@outlook.com

01766 780 357