Arbed amser ac arian gyda'n wasanaeth golchi dillad drws i drws

Yma yn Glanhawyr Cambrian Cyf fe all ein staff arbenigol cael gwared o bob fath o staen, o amrediad eang o ffabrigau, yn gyflym ac gyda chanlyniad rhagorol.

Pu'n a fyddwch yn y diwydiant lletygarwch neu arlwyo, neu os oes angen siwt glân ar gyfer achlysur arbennig, gallwn ni eich helpu. 

Mae ein gwasanaethau golchi dillad a sychlanhau yn cynnwys:

  • Smwddio a pwyso
  • Sychlanhau
  • Glanhau arbenigol
  • Dillad gwely a thyweli
  • Clytiau tabl
  • Clustogwaith a clawr clustog
  • Siwtiau a gynau
  • Gwisg arbennig

Cysylltwch â ni i drafod unrhyw eitemau sydd yn angen sylw arbennig.

Ironing

Galwch ein tîm arbenigol heddiw i drafod eich gofynion glanhau ar

01766 780 357

Share by: