Chwilio am golchdy fforddiadwy a dibynadwy yng Ngwynedd?

Am fwy na 50 mlynedd, mae Glanhawyr Cambrian Cyf wedi bod yn darparu gwasanaethau golchi dillad a sychlanhau proffesiynol i gleientiaid domestig a fasnachol ledled Gwynedd.

P'un a ydych yn Ynys Môn neu Aberdyfi, rydym yn darparu gwasanaeth casgliad a trosglwyddo am ddim. Rydym yn ymfalchio ein hunain ar ddibynadwyedd yn ogystal â darparu dillad a llieiniau sydd yn lân fel newydd.

Dewiswch Glanhawyr Cambrian Cyf am:

 • Cyfraddau cystadleuol
 • Enw da
 • Casglu a dosbarthu am ddim
 • Gwasanaeth drydlon a dibynadwy
 • Gwasanaeth yr un diwrnod

  Yn seiliedig yn Harlech rydym yn darparu ein gwasanaethau i:

  • Gwestai bach
  • Gwely a brecwast
  • Parciau carafan
  • Gwestai
  • Tai bwyta
  • Cleientiaid preswyl
  • Ysgolion a phrifysgolion
   Shirts

   Os ydych yn chwilio am golchdy eithriadol, ffoniwch yr arbenigwyr ar

   01766 780 357

   Share by: